WIADOMOŚCI

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

A A A

07.02.2020

  

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 06 lutego 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz 2020 roku, Wójt Gminy Dobromierz rozdysponował środki publiczne w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Lp.

Nazwa oferent a

Kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy bieganie.pl

5 500,00 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy Płomień Dobromierz

16 000,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy ,,Granit” Roztoka

39 000,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy ,,Nysa” Kłaczyna

24 000,00 zł

5.

Klub Sportowy DobroVolley

5 500,00 zł

 

 

 

do góry  |