9  

WIADOMOŚCI

Młodzi radni już pracują

A A A

13.12.2018

  

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz IV kadencji odbyła się 10 grudnia w Sali Ślubów Urzędu Gminy Dobromierz. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, które przeprowadził Michał Sadowski – radny i opiekun Młodzieżowej Rady. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Rusek wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Przewodniczącą MRG IV kadencji została Wanessa Gibała ze szkoły w Roztoce. Na wiceprzewodniczących wybrano Annę Bogucką z SP Gniewków i Kacpra Rakowskiego z SP Dobromierz. Funkcję sekretarza będzie pełnić Marzena Regdosz z Roztoki.

Młodzieżowa Rada Gminy będzie m.in. reprezentować swoich wyborców wobec władz i administracji szkolnej, inicjować działania dotyczące życia młodzieży w gminie, nawiązywać współpracę z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych jednostek samorządu terytorialnego, organizować imprezy kulturalne, sportowe i wspierać inne rodzaje aktywności młodzieży, koordynować i inspirować inicjatywy młodych ludzi, nagłaśniać i zgłaszać sprawy do odpowiednich organów lub wysuwać własne inicjatywy pomocy w przypadku łamania praw ucznia oraz młodego obywatela.

 

 

do góry  |