WIADOMOŚCI

Ogłoszenie o planowanym naborze 

A A A

05.06.2019

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu informuje, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2019 roku zostaną ogłoszone nabory wniosków w zakresie:

  1. podejmowanie działalności gospodarczej,

  2. rozwijanie działalności gospodarczej.

W związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi, które znajdują się na stronie

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192 -wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html   


Dodatkowo w załączeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie mogą ulec minimalnej zmianie w dniu ogłoszenia naboru, dlatego należy zwrócić uwagę podczas składania wniosku czy druk jest aktualny.

W celu skorzystania z doradztwa zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

Szlakiem Granitu w Udaninie, e-mail: promocja@lgd-szlakiemgranitu.pl, tel. 71/ 733-78-88 lub tel. 661 238 869.
Szczegóły na stronie: http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/ 

 

do góry  |