WIADOMOŚCI

Opłata za sprzedaż alkoholu 

A A A

10.01.2019

  

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019. Niedokonanie opłaty w terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą wskazane kwoty.

 

 

 

do góry  |