WIADOMOŚCI

Darmowa aplikacja o zagrożeniach

A A A

11.09.2017

  

Od lipca 2014 roku na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadomienie mieszkańców o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie mieszkańców poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple - IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.

Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem:

  • Strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - https://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz   - w zakładce "do pobrania", 

  • Sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego ("Google Play", "Apple App Store", "Windows Phone Store").

Aplikacja RSO pozwala na:

  • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,

  • Przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy,

  • Dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

do góry  |