WIADOMOŚCI

Umowa na budowę kanalizacji podpisana

A A A

14.07.2017

  

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. W środę, 12 lipca br. wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę na realizację zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową studni rozprężnych w miejscowościach: Czernica, Gniewków i Dzierzków.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych ,,EKO – WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Cieszę się, że działania podjęte przez gminę Dobromierz okazały się skuteczne, w efekcie czego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 5,5 mln zł na realizację tak ważnego dla naszej gminy zadania oraz wyłoniliśmy wykonawcę. Celem bezpośrednim projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Dobromierz w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie ilości osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Przypominamy, że w czerwcu została podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewniająca dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno –ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

   

   

 

 

do góry  |