WIADOMOŚCI

Informacja dla organizacji pozarządowych

A A A

20.04.2017

  

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski ogłosił VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r.

 

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to organizacje regionalistyczne.

Celami szczegółowymi konkursu są:

  • promocja działań na rzecz dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

  • zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

  • promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

  • wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz dolnośląskiego regionalizmu.

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”. Zgłoszenia kandydatów do tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Organizatorem konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji oraz szczegółowe kryteria oceny, system punktacji i harmonogram konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/...

Pliki do pobrania:

 

 

do góry  |