WIADOMOŚCI

Kolejne obrady Rady

A A A

20.02.2017

  

W ubiegły poniedziałek, 13 lutego br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Dobromierz.

Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Dobromierz, do nowego ustroju szkolnego. W związku z reformą oświaty, od 1 września br. system szkolny w Gminie Dobromierz tworzyć będą 8-letnie szkoły podstawowe w Dobromierzu, Roztoce i Gniewkowie. Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Przedstawione zostało również sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
W ramach spraw dotyczących gminnego budżetu zmieniono uchwały dotyczące opłaty targowej oraz inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Podczas sesji przyjęty został także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2017-2020 oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2017 rok.

Obrady tradycyjnie zakończyły wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

   

   

   

   

   

   
 

 
 

do góry  |