AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

INFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO
17.10.2006 

Urząd Gminy Dobromierz przypomina wszystkim mieszkańcom gminy, którzy dotąd nie dopełnili ustawowego obowiązku wymiany dowodu osobistego, że do końca 2007 roku wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 roku (tj. dowody książeczkowe) podlegają wymianie. 

Jednocześnie informuje się, że z dniem 01.01.2008r. dowody te tracą ważność. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18-ty rok życia, jest obowiązana posiadać ważny dowód osobisty
( art. 34 ust 1 ptk.1 ).

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER