AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Interesująca oferta szkoleń
15.09.2006 

Gminne Centrum Informacji w Dobromierzu przyjmuje zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego lub niemieckiego, opieki na osobami starszymi i umiejętności poruszania się po rynku pracy z podstawami przedsiębiorczości.

Szkolenia przeznaczone są dla: osób zagrożonych utratą pracy w związku z restrukturyzacją, pracowników sektora ochrony zdrowia, nauczycieli, pracowników przemysłu lekkiego chemicznego, cukrowniczego, pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, osób zatrudnionych u pracodawców, wobec których ogłoszono upadłość oraz osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne nie dłużej niż 3 miesiące.

Uczestnik szkoleń musi odbyć szkolenia z każdego zakresu. Cykl szkolenia obejmuje 122 godziny nauki języka angielskiego lub niemieckiego, 151 godzin zajęć z opieki oraz 61 godzin zajęć z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy i podstaw przedsiębiorczości. Przewidywany czas rozpoczęcia szkolenia to 1 październik 2006 r., zajęcia będą trwały 20 miesięcy i odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu.

Szkolenie zostanie zorganizowane na miejscu, gdy grupa kandydatów będzie liczyła 20 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych połączone zostaną grupy z sąsiednich miejscowości a koszty dojazdu pokryje organizator. Indywidualnie z każdą grupą ustalone zostaną dni, w których odbywać się będą zajęcia.

Szkolenie zakończone zostanie obowiązkowym egzaminem, po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty. Osoby , które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu z opieki nad osobami starszymi będą mogły przystąpić do egzaminu państwowego, a po jego zdaniu otrzymać dyplom pielęgniarki środowiskowej.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w Gminny Centrum Informacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 lub telefonicznie 0 74 85 86 186.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER