AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Letnie spojrzenie na Gminę Dobromierz
04.08.2006 

Letnie spojrzenie na Gminę Dobromierz

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konkurs na najciekawszą letnią fotografię z terenu gminy Dobromierz. 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w czasie tegorocznych wakacji uchwycą w ciekawy sposób piękno gminy. Zachęcamy do poszukiwań, wybiegania poza schematyi dokonywania osobistych odkryć.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Dobromierz.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Autorom najlepszych prac wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
 5. Technika wykonywania prac jest dowolna, praca pojedyncza lub zestaw - maksymalnie 5 zdjęć ukazujących piękno gminy Dobromierz latem.
 6. Format zdjęć min. 10x18cm i większy.
 7. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie podając: - imię i nazwisko - tytuł pracy - miejsce wykonania zdjęcia - nr fotografii
 8. Zgłoszenia prac konkursowych można dokonać do 15 września 2006.
 9. Prace ocenione zostaną przez specjalnie powołane jury konkursowe.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca września 2006 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Dobromierz (www.dobromierz.pl).
 11. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy prac konkursowych.
 12. Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:Gminne Centrum Informacji w DobromierzuPlac Wolności 1958-170 Dobromierz
 13. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 14. Przesyłając zgłoszenie uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii oraz publikowanie swojego imienia, nazwiska w materiałach związanych z konkursem.
 15. Nadesłanie prac i zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Do pobrania:


Przedłużamy termin konkursu

Ze względu na niewielką ilość prac, jakie wpłynęły do tej pory do Gminnego Centrum Informacji na konkurs fotograficzny "Letnie spojrzenie na Gminę Dobromierz" informujemy, iż termin składania prac zostaje przedłużony do dnia 30 września 2006r. Równocześnie zachęcamy wszystkich do udziału!

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER