AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

W naszej gminie ruszyły prace dla bezrobotnych
05.05.2006 

Od 24 kwietnia na terenie Gminy można spotkać niemal 30 osobową grupę pracowników wykonujących prace porządkowe w miejscach użyteczności publicznej. 18 kwietnia 2006r. Wójt Gminy Dobromierz podpisała porozumienie ze Starostą Powiatu Świdnickiego, w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Prace zostały uruchomione 24 kwietnia i będą trwały do 31 sierpnia. Do wykonywania tych prac skierowane zostały przez PUP osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. W trakcie wykonywania prac, osoba bezrobotna otrzymywać będzie świadczenie w wysokości 6 zł za każda godzinę faktycznie wykonanej pracy.

Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na 33 osoby. Powiatowy Urząd Pracy (Filia w Świebodzicach) do dnia 5 maja wezwał 49 osób bezrobotnych, zgłoszonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do odbioru skierowania na wykonywanie prac społecznie użytecznych, z czego:

  • 26 osób przyjęło skierowania i podjęło pracę,
  • 6 osób po otrzymaniu wezwania, zgłosiło podjecie pracy zarobkowej,
  • 2 skierowane osoby bezrobotne odmówiły wykonywania tych prac po przeszkoleniu BHP z przyczyn nieuzasadnionych,
  • 15 osób nie podjęło wezwań lub odmówiło wykonywania tych prac z przyczyn nieuzasadnionych,

Zgodnie z przepisami osoby, które odmówiły wykonywania prac społecznie użytecznych z przyczyn nieuzasadnionych, zostaną obligatoryjnie pozbawione statusu bezrobotnego oraz świadczeń pomocy społecznej na okres 90 dni.

W dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na 7 osób bezrobotnych do wykonywania prac w miejscowościach: Gniewków i Dzierzków oraz Borów i Czernica, gdzie dotąd nie przyjął skierowania żaden z mieszkańców.

W ramach nowej formy zatrudnienia osób bezrobotnych zostało zaplanowane wykonanie następujących prac:

  • prace porządkowe i drobne remonty świetlic wiejskich oraz basenu kąpielowego w Dobromierzu,
  • porządkowanie parku w Dobromierzu i przystanków autobusowych na terenie gminy,
  • konserwacja rowów melioracyjnych i udrażnianie przepustów w Czernicy, Dzierzkowie, Pietrzykowie i Szymanowie,
  • prace porządkowe w miejscach użyteczności publicznej we wszystkich miejscowościach.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER