AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Analiza sprawozdania
27.03.2006 

W dniach 29 i 31 marca oraz 3 i 5 kwietnia br. odbędą się posiedzenia stałych komisji rady, celem przeanalizowania i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. Przedłożone radnym sprawozdanie budżetowe jest dokumentem bardzo obszernym i szczegółowym (liczy 92 strony).

Po uzyskaniu opinii Komisji Rolnictwa, Socjalnej i Budżetowej, jako ostatnia, do prac przystąpi Komisja Rewizyjna, która zgodnie z ustawowymi kompetencjami, zajmie się wydaniem opinii w zakresie wykonania budżetu gminy, a następnie wystąpi z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi. Przedmiotowy wniosek podlega dodatkowo zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Sesja absolutoryjna odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006r. o godz. 9.30 w GOKSiR w Dobromierzu. 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER