WIADOMO¦CI

Zapraszamy do udziału w ankiecie 

A A A

23.07.2020

  

W ramach prac nad Strategi± Rozwoju Gminy Dobromierz na lata 2021-2027 zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest rozpoznanie najważniejszych czynników determinuj±cych sytuację gminy. 

Ponadto prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań zwi±zanych z realizacj± konkretnych projektów, co pozwoli na wyznaczenie priorytetowych dla rozwoju gminy kierunków działań.

Na ankiety czekamy do 10 sierpnia br.


ANKIETA


 

 

do góry  |