WIADOMOŚCI

Letnia zbiórka odpadów 

A A A

02.07.2020

  

Gmina Dobromierz organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych (o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony) oraz kompletnego sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka jest dobrą okazją, aby pozbyć starej kanapy lub szafy, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Korzystając z okazji można wyrzucić zalegające i zniszczone opony.

Terminy i zakres zbiórki organizowanej w lipcu dla mieszkańców gminy Dobromierz zostały określone w poniższym harmonogramie.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego od mieszkańców gminy Dobromierz odbywać się będzie sprzed posesji.

Zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji.

 

 

do góry  |