WIADOMOŚCI

Sukces w konkursie „ZDOLNY ŚLĄZAK” 

A A A

13.03.2020

  

Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Filip Bienias uzyskał tytuł Laureata Konkursu Polonistycznego „zDolny Ślązak”. Tym samym został zwolniony z egzaminu ósmoklasisty (w części z języka polskiego) oraz ma pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie dolnośląskim.

 

„zDolny Ślązak” to prestiżowy konkurs wojewódzki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Aby znaleźć się w elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów Filip musiał przejść cztery etapy konkursowe. W październiku wziął udział w szkolnych eliminacjach i zakwalifikował się do etapu powiatowego, który odbył się miesiąc później w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Dobry wynik zagwarantował mu udział w finale, który składał się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna odbyła się w styczniu w jednej z wrocławskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wypełnienie arkusza konkursowego, dotyczącego szczegółowej analizy i interpretacji utworu poetyckiego oraz napisanie rozprawki na zadany temat. Z ponad stu uczestników do części ustnej zakwalifikowano sześćdziesięciu czterech.

Ostatni etap odbył się w marcu w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Przesłuchania uczestników prowadzone przez Wojewódzką Komisję Konkursową sprawdzały znajomość różnych tekstów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, filmów) oraz bogactwo językowe i pojęciowe towarzyszące ich ocenie. Uczniowie musieli także wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu gramatyki, zróżnicowania języka polskiego, szeroko pojętej komunikacji językowej oraz kultury języka.

Aby uzyskać tytuł laureata konkursu należało zdobyć w części pisemnej i ustnej co najmniej 43 punkty. Filip uzyskał 46 punktów. To rewelacyjny wynik i pierwszy taki sukces w historii Szkoły Podstawowej w Roztoce. Serdecznie gratulujemy!

 

 

do góry  |