WIADOMOŚCI

Marcowa sesja Rady 

A A A

06.03.2020

  

Za nami 19. sesja Rady Gminy Dobromierz. Głównym punktem obrad było wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, którą przedstawił kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu Krzysztof Urbanik oraz informacji o sytuacji przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Dobromierz za rok 2019, którą omówili Wojciech Tarka – komendant gminny OSP i Wojciech Kubusiak – zastępca szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rada Gminy podjęła również uchwały dotyczące: zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dzierzków, a także działek nr 355/1 i 355/5 w Dobromierzu, zmian w budżecie gminy na rok 2020. Rada przyjęła również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2020 oraz sprawozdanie o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz za rok 2019.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 

 
 

do góry  |