WIADOMOŚCI

Nowe stawki za odpady komunalne 

A A A

03.02.2020

  

Od 1 lutego 2020 r. na terenie gminy Dobromierz obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić:

  • 27,00 zł od osoby, przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób,

  • 21,00 zł od osoby, przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości powyżej 4 osób (czyli 5 i kolejne osoby),

  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej będzie wynosić 54,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunale w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W takim przypadku niezbędne jest złożenie do Urzędu Gminy Dobromierz nowej deklaracji, w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów w przydomowym kompostowniku.

Na podwyżkę opłat wpływa m.in.: wzrost opłat środowiskowych, wzrost cen usług firm świadczących usługi wywozu śmieci (obowiązkowy monitoring selekcji odpadów, tworzenie odpowiednich rejestrów), więcej frakcji do segregacji (a w związku z tym więcej pracy przewozowej).

Środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100% przeznaczane są na realizację bieżącej umowy i w żaden sposób nie stanowią dodatkowego źródła dochodów gminy.

Więcej informacji w załączonym zawiadomieniu.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

do góry  |