9  

WIADOMOŚCI

Styczniowa sesja Rady

A A A

31.01.2020

  

We wtorek, 28 stycznia odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Dobromierz. Przedmiotem obrad były m.in. zmiany tegorocznego budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzające do realizacji projekt w zakresie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zmianie uległy też stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zapisy uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na wniosek mieszkańców Dobromierza wprowadzone zostały nowe zadania do „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dobromierz”. Ponadto Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, Program wspierania rodziny na lata 2020-2022 oraz określiła kierunki działania w bieżącym roku.

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
 

do góry  |