WIADOMOŚCI

Jak segregować odpady? 

A A A

15.01.2020

  

Poniżej udostępniamy ulotkę informacyjną na temat segregowania odpadów w Gminie Dobromierz. Ponadto przypominamy, że z odpadów komunalnych należy wyodrębnić następujące frakcje, które należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

  • zużyte baterie i akumulatory;

  • przeterminowane leki i chemikalia;

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

  • zużyte opony (w ilości nie większej niż 4 szt./rok na jedno gospodarstwo domowe od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony);

  • odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem płyt gipsowo-kartonowych, papy, wełny
    mineralnej, styropianu, stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 0,5 m3/rok na jedno gospodarstwo domowe;

  • igły, strzykawki i inne odpady będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym;

  • odpady niebezpieczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, przeterminowane środki ochrony roślin, świetlówki).

PSZOK przy ul. Cmentarnej 14 w Dobromierzu jest czynny 3 dni w tygodniu: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 9.00-15.00. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

 

 

 

do góry  |