WIADOMOŚCI

Drogi transportu rolnego po remoncie 

A A A

23.12.2019

  

Tegoroczny fundusz sołecki pozwolił m.in. na sfinansowanie remontu dróg transportu rolnego w Dzierzkowie od budynku nr 37 do budynku nr 20, utwardzenie i naprawę wejście na most oraz wykonanie częściowego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoce. 

Kolejny etap prac roztockiego odcinka drogi będzie kontynuowany na początku przyszłego roku.

 

   

   

 

 

do góry  |