WIADOMOŚCI

Budżet na 2020 rok przyjęty jednogłośnie 

A A A

20.12.2019

  

17 grudnia odbyła się XVI sesja Rady Gminy, podczas której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 34.368.830,00 zł, w tym: bieżące 29.658.830,00 zł i majątkowe 4.710.000,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2020 to 39.181.455,00 zł, w tym wydatki bieżące 26.241.737,28 zł i majątkowe 12.939.717,72 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.590.000,00 zł.

W budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020 zaplanowano realizację inwestycji na kwotę blisko 13 mln zł, w tym m.in.:

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej, wartość: 20.320.000,00 zł, plan na 2020 r. 10.110.000,00 zł.
    budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II etap; wartość: 7.718.030,00 zł, plan na 2020 r. 1.235.000,00 zł,

  • budowę centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie; wartość 893.553,58 zł, plan na 2020 r. 480.000,00 zł.

  • budowę wodociągu w Pietrzykowie; prace projektowe i przygotowawcze; wartość 300.000,00 zł, plan na 2020 r. 200.000,00 zł

  • budowę chodnika w Kłaczynie (dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego); 170.000,00 zł,
    drogę dojazdową do gruntów rolnych w Roztoce (prace projektowe, przygotowawcze i budowa) wartość 150.000,00 zł, plan na 2020 r. 150.000,00 zł.

Na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu gminy wyodrębniono kwotę 321.830,60 zł.

Jak powiedział wójt Jerzy Ulbin - przyszłoroczny budżet to przede wszystkim dynamiczna realizacja zadań inwestycyjnych. To jednocześnie odpowiedź na oczekiwania mieszkańców w zakresie zadań wspomagających ich codzienną egzystencję.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 

 
 

do góry  |