WIADOMOŚCI

Ulice Świdnicka i Krótka jak nowe 

A A A

13.12.2019

  

Dobiegły końca prace remontowe odcinków dróg na ul. Świdnickiej i Krótkiej w Dobromierzu. Na ulicy Świdnickiej wykonano jezdnię dwupasmową dwukierunkową o szerokości 6 m i długości 680,92 m. Prace budowlane obejmowały frezowanie i rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego (4035,20 m2), a także wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (956,50 m2). 

Prace wykonało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z Jawora oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na ulicy Krótkiej wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi gminnej o długości 110 m i szerokości 3,5 m, przeprowadzono regulację 3 szt. zasuw wodnych, wykonano kratki deszczowe i włazy do studzienek. Remont drogi wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Dobromierz w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectwa Dobromierz.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
  

do góry  |