WIADOMOŚCI

Fundusz sołecki na 2020 rok rozdysponowany 

A A A

10.10.2019

  

W Gminie Dobromierz zakończył się cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy sołectw decydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego.

 

W zebraniach, na zaproszenie sołtysów poszczególnych wsi, uczestniczył przewodniczący Rady Piotr Rusek, wójt Jerzy Ulbin, a także zastępca wójta Edward Krumplewski i sekretarz Monika Borysewicz. Przedstawiciele dobromierskiego samorządu odpowiadali na liczne pytania ze strony mieszkańców oraz przekazywali informacje nt. planów w obrębie poszczególnych sołectw.

Fundusz sołecki to środki pochodzące z budżetu gminy, oddane do dyspozycji sołectwa, mające służyć poprawie warunków życia mieszkańców.

Wysokość środków na fundusz jest ustalana corocznie i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz bieżących dochodów gminy. Do podziału na 2020 r. między 12 sołectwami było 321 830,60 zł. Najwięcej środków z racji ilości mieszkańców otrzymało sołectwo Roztoka - 43 685,44 zł, a najmniej sołectwo Bronów - 12 537,72 zł.

Sołectwa postanowiły przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej, remonty dróg, zakup sprzętu i wyposażenia świetlic wiejskich, potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na organizację imprez integracyjnych. Realizacja zadań, jakie mieszkańcy gminy wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego, rozpocznie się w przyszłym roku.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

  

do góry  |