WIADOMOŚCI

Azbest – nowy nabór wniosków 

A A A

12.06.2019

  

Informujemy, że do dnia 15 lipca 2019 r. prowadzony jest nowy nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz. 

 

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest jest finansowane w 100% z budżetu Gminy Dobromierz.

Mieszkańcy, którzy są chętni do usunięcia wyrobów zawierających azbest, proszeni są o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Dobromierzu.

Składane w poprzednich latach informacje o posiadanych wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wniosek o ich usunięcie.

Lista nieruchomości objętych usługą w 2019 r. zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o nowe wnioski właścicieli, według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przeznaczonych w bieżącym roku na ten cel.
Wzór wniosku do pobrania na stronie internatowej Gminy Dobromierz (link: http://www.bip.dobromierz.pl/strony/informator_os.htm ) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz pok. nr 15A.

Więcej informacji pod numerem telefonu (74) 85 86 217 wew. 30.

 

 

do góry  |