WIADOMOŚCI

Debatowali o inwestycjach drogowych  

A A A

23.04.2019

  

16 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Czernicy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Dobromierz. Podczas obrad, w których uczestniczył dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński i radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin, głównym tematem dyskusji był stan dróg na terenie gminy Dobromierz oraz planowane do realizacji inwestycje drogowe.

 

Wójt Jerzy Ulbin przedstawił oczekiwania w zakresie dróg powiatowych przebiegających przez gminę Dobromierz obejmujące:

 • budowę ronda na skrzyżowaniu w Roztoce (droga 279D, ul. 3 Maja, ul. Sportowa, ul. Kamienna),

 • przebudowę drogi 2924D w Borowie na odcinku od Kostrzy do skrzyżowania z drogą gminną i obniżenie drogi na odcinku, gdzie są zabudowania oraz odwodnienie i wykonanie chodnika od strony budynków.

Do uwzględnienia są również liczne remonty dróg powiatowych, jednak ze względu na budowę kanalizacji docelowo do realizacji po 2021 roku tj.:

 • remont drogi 2924D w Borowie od przejazdu kolejowego do Zyglągu (długość około 860 metrów),

 • remont około 3 km odcinka drogi w granicach zabudowań w Roztoce,

 • remont około 2,8 km odcinka drogi w granicach zabudowań w Jugowej,

 • remont około 1,6 km odcinka drogi od skrzyżowania z DK 34 do numeru 18 w Szymanowie i Siodłkowicach.

W ramach remontów dróg powiatowych, które mogą być realizowane bez ograniczeń czasowych należy wziąć pod uwagę:

 • remont drogi Czernica-Gniewków-Roztoka,

 • remont drogi w Kłaczynie,

 • remont drogi w Celowie, gdzie problem stanowi szerokość jezdni.

Natomiast wśród zaplanowanych inwestycji drogowych obejmujących gminne drogi znalazły się następujące zadania:

 • budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Sportową w Roztoce i przebudowa ulicy Sportowej,

 • remont mostu w Gniewkowie i drogi do skrzyżowania z kopalnią granitu,

 • remont drogi w Czernicy w kierunku stacji PKP,

 • remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu od DK 34 do ośrodka zdrowia,

 • przebudowa drogi gminnej Kostrza-Borów-Dzierzków.

Ponadto radni obradowali nas ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. oraz wprowadzili zmiany w gminnym budżecie.

Sesję tradycyjnie zakończyły wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

 

do góry  |