WIADOMOŚCI

Lutowa sesja Rady

A A A

22.02.2019

  

Za nami kolejna sesja Rady Gminy Dobromierz, która miała miejsce 19 lutego br. W obradach po raz pierwszy uczestniczyli sołtysi wybrani na kadencję 2019-2022.

 

Tematyka sesji obejmowała następujące zagadnienia: przedstawienie założeń inwestycyjnych w zakresie budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice; zmianę uchwały dot. przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania; zatwierdzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2019; nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu Gminy Dobromierz działki nr 149/8 o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie wsi Pietrzyków; przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzykowa; zmian w budżecie Gminy Dobromierz.

Sesję tradycyjnie zakończyły wolne wnioski, zapytania i informacje.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
  

do góry  |