WIADOMOŚCI

Jerzy Werczyński sołtysem Dobromierza  

A A A

20.02.2019

  

Dobromierz był ostatnim sołectwem w Gminie Dobromierz, w którym 18 lutego mieszkańcy wybrali swojego włodarza i radę sołecką. Jedynym zgłoszonym kandydatem okazał się dotychczasowy sołtys Jerzy Werczyński, który w wyniku tajnego głosowania uzyskał jednogłośne poparcie mieszkańców. Zdobył 63 poprawnie oddane głosy.

Dokonano również wyboru rady sołeckiej, w skład której weszli: Bogusława Baczmańska, Joanna Dyląg, Marcin Goławski, Marta Nydza, Piotr Seperant i Danuta Wysoczańska.

W zebraniu uczestniczyli: wójt Jerzy Ulbin, zastępca wójta Edward Krumplewski, przewodniczący Rady Piotr Rusek, radny Tomasz Grynaszko i radny Tomasz Matkowski.

 

 

 

do góry  |