WIADOMOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna  

A A A

18.02.2019

  

Od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu centralnym numerem telefonu (74) 85 00 460 w godzinach pracy Starostwa, tj.:

 • poniedziałek: 7:15 - 15:15,

 • wtorek: 7:15 - 17:15,

 • środa: 7:15 - 15:15,

 • czwartek: 7:15 - 15:15,

 • piątek: 7:15 - 13:15

lub elektronicznie na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej poprzez rejestrację pod linkiem https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173 

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym, usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.
Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
  Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00. ( Od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. Punkt czynny od godziny 12.00 do godziny 16.00 )

 2. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
  Punkt czynny:
  - w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
  - we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
  - w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

 3. Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
  Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.

 4. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
  Punkt czynny:
  - w poniedziałek w godz. 7:30 - 11:30,
  - we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
  - w środę w godz. 12:30 – 16:30,
  - w czwartek w godz. 07:30 – 11:30.
  - w piątek w godz. 09:00 – 13:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
  Punkt czynny:
  - w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 07:30 - 11:30.
  1a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
  Punkt czynny:
  - w czwartek i piątek w godz. 15:00 - 19:00,

 2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
  Punkt czynny:
  - w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,
  - we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 - 16:00,
  - w środę i w piątek w godz. 8:00 - 12:00.

Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z adresami i telefonami do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Świdnickim.


PLIK DO POBRANIA:

 • LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ UDZIELAJĄCYCH POMOCY MIESZKAŃCOM POWIATU ŚWIDNICKIEGO


 

 

  

do góry  |