WIADOMOŚCI

W Szymanowie już dewastują nową kanalizację !  

A A A

15.02.2019

  

W dniu 15.02.2019 r. do studzienek kanalizacyjnych w Szymanowie została wpompowana duża ilość ścieków przemysłowych zawierających osady z przeróbki granitu. Te osady powodują niszczenie nowej kanalizacji, uszkodzenia pomp, możliwość zatkania rurociągów oraz zniszczenia złoża bakteryjnego i zatrzymania pracy oczyszczali w Serwinowie. 

Bardzo duża ilość osadów dopływa do oczyszczalni. Sprawca zasługuje nie tylko na odpowiedzialność finansową i karną, ale również na powszechne potępienie ! Dla kogo my to budujemy ? Nie wolno nic wlewać do kanalizacji poza ściekami z gospodarstw domowych !

 

   

 

 

do góry  |