WIADOMOŚCI

Mamy umowę na świetlicę w Szymanowie!  

A A A

07.02.2019

  

W ubiegłym tygodniu wójt Jerzy Ulbin podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie. Uroczysta konferencja z udziałem wicemarszałka Marcina Gwoździa odbyła się w Złotym Stoku.

Realizacja zadania nastąpi w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową, na miejscu poprzedniej świetlicy, powstanie nowy parterowy budynek, na którego wykonanie Gmina Dobromierz ogłosiła już przetarg.

Warto dodać, że zadanie związane będzie z tworzeniem infrastruktury i inwestycjami w energię odnawialną, a tym samym oszczędzanie energii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Operacja wzmocni kapitał społeczny m.in. poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Przy budowie centrum zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu.

Wysokość dofinansowania przyznanego na realizację operacji wynosi blisko 472 tys. zł.

Jak dodaje przewodniczący Rady Gminy Piotr Rusek i jednocześnie radny Szymanowa takiej inwestycji od lat oczekiwali mieszkańcy. Lokalna społeczność w pełni zasługuje na miejsce, gdzie będzie mogła się spotykać, by realizować wspólne pasje, czy organizować uroczystości rodzinne. O złożenie przez Gminę Dobromierz ambitnego i wysoko ocenionego wniosku zadbał wójt Jerzy Ulbin, który od początku swojego urzędowania dostrzega potrzebę tworzenia miejsc integrujących mieszkańców gminy.

 

   

 

 

do góry  |