WIADOMOŚCI

Teodor Balok ponownie sołtysem Jaskulina  

A A A

07.02.2019

  

6 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Jaskulinie odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu udział wzięło 35 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Jedynym zgłoszonym kandydatem na sołtysa był Teodor Balok, pełniący tę funkcję od kilku lat. W wyniku tajnego głosowania, zgodnie z ustaleniami Komisji Skrutacyjnej, Teodor Balok został jednogłośnie wybrany szefem sołectwa Jaskulin na kolejną kadencję 2019-2023.

Podczas zebrania ustalono również skład rady sołeckiej, do której weszli: Renata Starak, Tomasz Grodzki, Adam Bubnowicz.

 

 

 

do góry  |