WIADOMOŚCI

Konkurs ofert rozstrzygnięty 

A A A

04.02.2019

  

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 29 stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz 2019 roku, Wójt Gminy Dobromierz rozdysponował środki publiczne w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

 

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy bieganie.pl

4 950,00 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy Płomień Dobromierz

13 500,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy ,,Granit” Roztoka

33 000,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy ,,Nysa” Kłaczyna

21 500,00 zł

5.

Klub Sportowy DobroVolley

5 050,00 zł

 

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

 

 

 

do góry  |