WIADOMOŚCI

Bezpieczniej w gminie 

A A A

22.01.2019

  

Za nami roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy dobromierskiego Posterunku Policji. W styczniowej naradzie uczestniczył szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Jerzy Ulbin, kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu starszy aspirant Krzysztof Urbanik z funkcjonariuszami, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadkomisarz Adam Pilch, przewodniczący Rady Gminy Dobromierz Piotr Rusek oraz radni.

Starszy aspirant Krzysztof Urbanik omówił priorytetowe przedsięwzięcia, które były realizowane w ubiegłym roku na terenie gminy Dobromierz wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i wynikami pracy pionu dochodzeniowego. Do głównych zadań na najbliższe miesiące zaklasyfikowano szybką i skuteczną reakcję na zaistniałe zdarzenia, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczną walkę z przestępczością oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Przedstawiciele służb mundurowych podziękowali wójtowi Jerzemu Ulbinowi za bardzo dobrą współpracę. Wójt natomiast podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbę społeczeństwu i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

   

 

 

do góry  |