WIADOMOŚCI

Wnioski o przyznanie stypendium do 15 września

A A A

08.09.2017

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przypomina, że termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie może być udzielone w formie pomocy rzeczowej (o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników) lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

Obecnie wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość dochodu wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

 

do góry  |