WIADOMOŚCI

Uchwalą Fundusz Sołecki

A A A

16.08.2017

  

Podczas sierpniowej narady sołtysów, ustalone zostały terminy zebrań wiejskich, podczas których zostaną zgłoszone zadania do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2018.

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

Czernica

5 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Czernicy

2.

Dobromierz

6 września 2017 r.

19:00

GOKSiR w Dobromierzu

3.

Kłaczyna

7 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Kłaczynie

4.

Gniewków

8 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Gniewkowie

5.

Dzierzków

11 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Dzierzkowie

6.

Jaskulin

12 września 2017 r.

19:00

DPS w Jaskulinie

7.

Jugowa

14 września 2017 r.

19:00

świetlica wiejska w Jugowej

8.

Szymanów

15 września 2017 r.

19:00

świetlica wiejska w Szymanowie

9.

Borów

18 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Borowie

10.

Bronów

20 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Bronowie

11.

Pietrzyków

21 września 2017 r.

18:00

świetlica wiejska w Pietrzykowie

12.

Roztoka

22 września 2017 r.

18:15

świetlica wiejska w Roztoce (ul. 3 Maja 61)

 

Mieszkańcy wsi mogą się więc już zastanawiać, na co przeznaczyć przyszłoroczny fundusz sołecki.
Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Warto pamiętać, że tylko część tych wydatków, jednak nie więcej niż 30%, zwraca gminom państwo.

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w gminnym budżecie decyduje rada gminy, zaś o przeznaczeniu tych środków rozstrzygają już sołectwa. W tym celu zwoływane jest zebranie wiejskie, na którym uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu. Bez takiego wniosku sołectwo przy podziale funduszu nie zostanie uwzględnione.

Inicjatorami uchwalenia wniosku musi być co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a także sołtys i rada sołecka. Należy wskazać w nim, co mieszkańcy chcą zrobić za środki funduszu. Podejmując uchwałę w tej sprawie, warto pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołecka inicjatywa mieściła się w katalogu zadań własnych gminy, służyła poprawie warunków życia mieszkańców i była zgodna ze strategią rozwoju gminy.

W praktyce oznacza to, że z przyznanych środków sołectwo może m.in. zbudować lub wyremontować plac zabaw, naprawić zniszczony chodnik, zadbać o czystość we wsi, ustawiając kosze na śmieci, posadzić drzewa i krzewy czy wyremontować drobną infrastrukturę, np. przystanek autobusowy.

 

 

 

do góry  |