WIADOMOŚCI

Zwrot podatku akcyzowego

A A A

21.08.2017

  

Przypominamy, że w terminie do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2017 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien do końca sierpnia złożyć odpowiedni wniosek do właściwego miejscowo Urzędu wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.).

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2017 r. Wniosek dostępny w formacie PDF lub w Urzędzie Gminy Dobromierz (pok. Nr 4).


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 

do góry  |