WIADOMOŚCI

Inwestujemy w sport

A A A

03.08.2017

  

Inwestowanie w infrastrukturę sportową stanowi realizację potrzeb na bieżąco zgłaszanych przez naszych mieszkańców. Przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie powstaje obecnie kompleks nowoczesnych boisk sportowych, obejmujący boisko z trawy syntetycznej oraz boisko o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej).

Kolejna inwestycja dotyczyć będzie remontu zadaszenia trybun przy roztockim boisku sportowym. W zakresie prac ujęto: rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachy trapezowej, rozbiórkę istniejących łat drewnianych, wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej, nowych płatwi dachowych i pokrycia z blachy trapezowej. W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowane zostaną również trybuny.

Jesteśmy przekonani, że możliwość korzystania ze sprawnej infrastruktury technicznej, przyczyni się do rozwoju sportu i postaw sportowych nie tylko wśród dzieci i młodzieży.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

do góry  |