WIADOMOŚCI

Kolejny sukces naszej gminy

A A A

03.08.2017

  

Niedawno informowaliśmy o dofinansowaniu w kwocie ponad 5,5 mln zł, jakie gmina Dobromierz pozyskała na realizację zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”, a już możemy pochwalić się kolejnym dużym sukcesem.

W dniu dzisiejszym wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewniająca dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gospodarka niskoemisyjna, 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW, na realizację zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu”.
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez realizację działań związanych z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, modernizacją źródeł ciepła z zastosowaniem pompy ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane takie jak:

  • modernizacja co,

  • modernizacja oświetlenia,

  • wymiana drzwi zewnętrznych,

  • wymiana okien, modernizacja wentylacji,

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,

  • ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,

  • ocieplenie podłogi na gruncie,

  • wymiana pokrycia dachowego.

Całkowita wartość projektu to ponad 1 260 mln zł.

Cieszę się, że działania jakie podejmujemy są skuteczne i z sukcesem pozyskujemy znaczną pomoc finansową ze środków europejskich. Dzięki temu możemy realizować duże i znaczące inwestycje, które nie tylko poprawiają infrastrukturę naszej gminy, ale również zwiększają komfort życia mieszkańców – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

 

   

   

 

 

do góry  |