WIADOMOŚCI

Jak pozbyć się gruzu?

A A A

31.07.2017

  

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dobromierz może bezpłatnie przekazać gruz w ilości do 0,5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14 lub w ilości powyżej 0,5 m3 za dodatkową opłatą.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobromierz nr 0050.170.2013 r. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Dobromierz do PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady budowlane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów do PSZOK są przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe z kodem:

  • 17 01 01 - beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  • 17 01 02 - gruz ceglany

  • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.

Właściciel nieruchomości z terenu Gminy Dobromierz, który zamierza pozbyć się gruzu innego niż wymieniony tj.:

  • 17 03 80 - papa odpadowa,

  • 17 06 04 - materiały izolacyjne tj. wełna mineralna i styropian,

  • 17 08 02 - materiały budowlane zawierające gips, w tym płyty gipsowo-kartonowe,
    powinien samodzielnie zlecić usługę podstawienia i wywiezienia kontenera na odpady firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobromierz.

Właściciel nieruchomości zlecając usługę podstawienia i wywiezienia kontenera musi każdorazowo uzgadniać z daną firmą cenę oraz warunki realizacji usługi.

 

 

do góry  |