WIADOMOŚCI

"Rodzina 500 +" i świadczenia alimentacyjne

A A A

21.07.2017

  

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018, trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

Obowiązujące na nowy okres zasiłkowy formularze wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej www.dobromierz.pl po 1 sierpnia br.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 74 85 86 237.

Ważne:
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

O każdych zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. uzyskanie dochodu, zmiana składu rodziny, nie kontynuowanie nauki przez dziecko, które ukończyło 18-ty rok życia lub wcześniej w przypadku przyznania dodatków związanych z kontynuacją nauki, wyjazd członka rodziny do pracy poza granice kraju i inne) świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający wnioskowane świadczenia. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

 

 

do góry  |