WIADOMOŚCI

Kolejna inwestycja dla Roztoki

A A A

20.07.2017

  

Informujemy, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

Wśród gmin, które otrzymają wsparcie na rekultywację dróg znalazła się Gmina Dobromierz, z zadaniem pn. ,,Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach tej inwestycji gmina dokona przebudowy nawierzchni drogi na działce nr 700 w Roztoce na nawierzchnię asfaltową. Prace budowlane ruszą na początku sierpnia.

 

 

do góry  |