WIADOMOŚCI

Kwalifikacje drogą do zatrudnienia

A A A

06.07.2017

  

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym ,,Vademecum” oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski realizuje projekt pt. ,,Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Organizatorzy oferują:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

  • warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,

  • szkolenia zawodowe,

  • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców,

  • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

  • zwrot kosztów dojazdu, catering na warsztatach i szkoleniach,

  • stypendium szkoleniowe – około 810 zł,

  • stypendium stażowe – około 990 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.handlowa.eu

 

  

do góry  |