WIADOMOŚCI

 

 

Wystartował „Szlak Kamienia”

A A A

05.07.2017

  

Wójt Jerzy Ulbin uczestniczył w konferencji, która oficjalnie otworzyła projekt "Szlak Kamienia" ("Cesta Kamene"), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. 

 

Całkowita wartość projektu to 1.998.851,20 EURO. Wzięli w niej udział realizatorzy projektu z Horic, Podzvicinska, Świdnicy, Dobromierza i Strzegomia, władze samorządowe, przedstawiciele branży kamieniarskiej, mieszkańcy i zaproszone media.

Włodarze gmin realizujących projekt podkreślali jego rangę i wymieniali jakie działania będą realizowane w poszczególnych miastach. Zaznaczyli, że oprócz wymiernych efektów, najbardziej cieszą się z tego, że dzięki projektowi będą mogli spotykać się sami mieszkańcy.

Gmina Dobromierz rozpoczyna działania ukierunkowane przede wszystkim na zadania promocyjne. W ramach projektu w każdym sołectwie zamontowane zostaną tablice informacyjne, zakupione zostaną gadżety promocyjne, zaprojektowane mapy i ulotki. Powstanie film promocyjny i broszury gmin uczestniczących w projekcie.

 

 

do góry  |