WIADOMOŚCI

Pożegnanie klas trzecich

A A A

26.06.2017

  

22 czerwca br. odbył się uroczysty apel dla trzecioklasistów z okazji zakończenia nauki w Gimnazjum Gminnym w Roztoce. Na początku uczniowie kończący szkołę przekazali sztandar uczniom z klasy II oraz złożyli ślubowanie.

Sekretarz Gminy Dobromierz Monika Borysewicz wręczyła Nagrodę Wójta za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce uczniowi klasy III B Stanisławowi Izdebskiemu. Nagrodę Wójta za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym otrzymał uczeń klasy III A Łukasz Walczak oraz ponownie uczeń klasy III B Stanisław Izdebski.

Dyrektor Zespołu Szkół w Roztoce Dariusz Fica wręczył nagrody książkowe prymusom, a także listy gratulacyjne ich rodzicom. Najlepsi absolwenci to: Oliwia Bajek, Aleksandra Lipińska, Łukasz Walczak, Jakub Wójcik, Nikola Szymkiewicz, Julia Mańkowska, Zuzanna Mittelstaedt, Stanisław Izdebski, Hubert Orda, Jagoda Kiljan, Paulina Malinowska, Sandra Drzał, Karolina Nakoneczna, Laura Piekarska, Maria Drewniak i Zuzanna Janik.

Nagrodzono również uczniów, którzy uzyskali stuprocentowy wynik na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego: Łukasza Walczaka, Huberta Ordę i Stanisława Izdebskiego oraz uczennice, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce języka angielskiego na zajęciach dodatkowych: Julię Mańkowską, Elżbietę Ważny i Paulinę Malinowską, a także uczennice, które pracowały w Młodzieżowej Radzie Gminy: Oliwię Bajek i Karolinę Nakoneczną.

Dyrektor Zespołu Szkół podziękował rodzicom za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazywaną szkole.

Specjalne podziękowania otrzymały panie: Monika Mittelstaedt, Grażyna Grabowska oraz Monika Kiljan. Następnie złożył podziękowania osobom, których postawa w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji planów i zamierzeń organizacyjnych oraz wychowawczych szkoły. Statuetkę "Przyjaciela Szkoły" otrzymali: Jan Szymkiewicz, który w znaczący sposób przyczynił się do modernizacji szkolnego atrium, Monika Mittelstaedt, która była współorganizatorką wielu imprez szkolnych oraz Aneta Serafin, która fotografuje szkolne uroczystości.
W części artystycznej grupa teatralna przedstawiła posiedzenie Rady Pedagogicznej na wesoło. Następnie absolwenci zaprezentowali krótkie wierszyki o nauczycielach, dziękując im w ten sposób za wieloletni trud.

Na zakończenie uczniowie klas drugich gimnazjum pożegnali swoich starszych kolegów wzruszającym przemówieniem i piosenką oraz sympatycznymi upominkami.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

do góry  |