WIADOMOŚCI

Trwa remont elewacji czernickiej świetlicy

A A A

22.06.2017

  

Od kilu dni trwają prace polegające na wykonaniu remontu części elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy. Jest to konsekwencja decyzji mieszkańców, którzy w ubiegłym roku postanowili przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na ten cel.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu elewacji ściany południowej świetlicy. Zakres prac to: skucie istniejącego tynku, oczyszczenie i wzmocnienie chemiczne ścian w miejscach występowania korozji cegły, wykonanie nowego tynku na ścianach, malowanie oraz wykonanie cokołu przyziemienia z płytek ceramicznych.

Jest to kolejny etap prac modernizacyjnych świetlicy w Czernicy. W poprzednich latach mieszkańcy otrzymali w pełni zmodernizowany obiekt wewnątrz. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki i podłogi, nową instalację sanitarną i grzewczą, wymieniono instalację elektryczną oraz położono tynki i pomalowano wnętrze budynku.

Cieszę się, że realizujemy kolejny etap remontu świetlicy w Czernicy. Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni z wykonanych inwestycji i będą chętnie korzystać z tego obiektu w swoim sołectwie – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

 

   

   

 

do góry  |