WIADOMOŚCI

Piękna Wieś Dolnośląska

A A A

27.04.2017

  

Zapraszamy sołectwa Gminy Dobromierz do udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn.: „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.

Konkurs, organizowany w naszym województwie po raz dziewiąty, ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń, jest także jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Dolnośląskiej Wsi.

W roku bieżącym Konkurs zorganizowany zostanie w IV kategoriach:

  • „Najpiękniejsza Wieś”

  • „Najpiękniejsza Zagroda”

  • „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

  • „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i zaprezentowanie swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 maja 2017 r.

O wyborze laureatów zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa. 

Więcej informacji na: www.umwd.pl w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.

 

 

do góry  |