WIADOMOŚCI

Będą szlifować angielski

A A A

21.04.2017

  

Uczniowie gimnazjum gminnego w przyszłym roku będą kontynuować naukę języka angielskiego w ramach programu Youngster, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas trzecich. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

Program przyczynia się do osiągania przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego oraz do wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników, również tych z zagranicy, co jest niezwykle pozytywnym aspektem dodatkowych zajęć językowych – cieszy się wójt Jerzy Ulbin.

Przypominamy, że uczniowie szkół podstawowych naszej gminy korzystają z dodatkowych lekcji języków obcych, zarówno z zajęć rozwijających ich umiejętności, jaki i wyrównujących poziom wiedzy, w ramach programu ,,Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych gminy Dobromierz”.

 

 

do góry  |