WIADOMOŚCI

Drogi powiatowe i bezpieczeństwo w gminie

A A A

12.04.2017

  

Poprawa stanu dróg powiatowych oraz bezpieczeństwo publiczne, przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe były m.in. przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz.

Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz poinformowali o zaplanowanych działaniach, mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych na terenie gminy. W sesji uczestniczył również radny powiatowy Piotr Zalewski. Radni i sołtysi zgłaszali swoje uwagi dot. fragmentów najbardziej uszkodzonych dróg. Władze powiatowe zadeklarowały, że w najbliższym czasie zostaną podjęte prace polegające głównie na uzupełnieniu ubytków w drogach. Dyrektor Marek Olesiński poinformował, że w bieżącym roku na remonty dróg na terenie gminy Dobromierz zaplanowano ok. 100 tys. zł.

Remonty bieżące w trochę szerszym zakresie będą wykonywane w kwietniu. Będzie to punktowe łatanie ubytków głównie w Roztoce i Bronowie nową technologią, zaś drobniejsze prace będą realizowane własnymi siłami przez Służbę Drogową.

SDPŚ wspólnie z Gminą Dobromierz planuje wykonać chodnik w Roztoce - odcinek vis a vis remizy OSP do mostu głównego i Dobromierzu odcinek od parkingu przy ośrodku zdrowia do parkingu przy kościele przy drodze powiatowej.

Kolejne zadanie, które wykona powiat to odwodnienie kanalizacji deszczowej o długości 70 m w Borowie.

Informację nt. stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego za rok 2016 omówili kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu aspirant Małgorzata Bielawska, inspektor Władysław Żołądek oraz Komendant Gminny OSP Wojciech Tarka.

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku był zakup nowego samochodu dla dobromierskich strażaków oraz włączenie OSP Roztoka do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Tym samym, strażacy z Dobromierza znacznie zwiększyli swoje możliwości operacyjne, zaś strażacy z Roztoki doczekali się przynależności do elitarnego grona ratowników.

Warto nadmienić, że w 2016 roku został również zakupiony nowy oznakowany pojazd służbowy dla Posterunku Policji w Dobromierzu ze środków wspólnych Gminy Dobromierz oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jak podkreśliła kierownik Małgorzata Bielawska stan bezpieczeństwa na drogach podległych służbom mundurowym oraz wyniki pracy pionu prewencji i operacyjno-dochodzeniowego jest zadowalający.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   
 
   
 
   

   
 
   

 

do góry  |