WIADOMOŚCI

Inwestujemy w oświatę

A A A

06.04.2017

  

Kwotą 170 tys. zł zostaną dodatkowo wsparte szkoły w Roztoce i Gniewkowie. Zadanie inwestycyjne pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce” będzie obejmować wymianę okien i drzwi. Natomiast w ramach modernizacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gniewkowie zostanie wydzielone dodatkowe pomieszczenie klasowe.

To nie jedyne poważne środki zaangażowane w bieżącym roku szkolnym w działania oświatowe. Od września realizowany jest projekt ,,Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych gminy Dobromierz”, który obejmuje doposażenie szkół w Roztoce i Gniewkowie oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Na przełomie maja i czerwca 45 uczniów weźmie udział w kolejnej edycji programu ,,Umiem pływać”. W wyniku pozytywnie zweryfikowanego wniosku, Zespół Szkół w Roztoce otrzyma również 8 tys. zł na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (pozostałe szkoły otrzymały dofinansowanie w roku ubiegłym).

Wsparcie placówek oświatowych to jedno z priorytetowych zadań, jakie realizuje gmina Dobromierz. Podniesienie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych pozwala na atrakcyjne i interaktywne formy przekazywania wiedzy. Jest to inwestycja w najmłodszych mieszkańców naszej gminy, co z pewnością przyniesie pozytywne efekty w przyszłości – mówi wójt Jerzy Ulbin.

 

   

 

 

do góry  |